Informacje dodatkowe

Działania umożliwiające lepsze słyszenie

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubytków słuchu i aparatów słuchowych.

Jak działają aparaty słuchowe?
OdpowiedźZamknij

Aparaty słuchowe to urządzenia, które odbierają i wzmacniają dźwięk. Dźwięki, które poprzez ubytek słuchu nie są słyszalne, zostają w odpowiedni sposób wzmocnione aby je usłyszeć. Aparaty słuchowe firmy Siemens robią jednak o wiele więcej niż tylko wzmacniają dźwięk. Algorytmy realizowane przez zaawansowane układy scalone opracowane zostały przez specjalistów i służą temu by jak najwierniej przetwarzać dźwięk mając na uwadze Twój ubytek słuchu. Aparaty słuchowe Siemens poprawiają słuch, przez co wyraźnie podnoszą jakość życia.

Czy nie wiedziałbym już, gdybym miał ubytek słuchu?
OdpowiedźZamknij

Niewielu lekarzy rutynowo bada słuch. Ponieważ większość osób z wadami słuchu słyszy dobrze w cichym otoczeniu, ubytek słuchu może być dużym problemem dla lekarza do rozpoznania.

How do I know if I have a hearing problem?
OdpowiedźZamknij

Most of the time hearing loss begins so gradually that it goes unnoticed. Here are the top warning signs that’ll help you determine whether hearing loss is present:

 • People seem to mumble more frequently
 • You hear, but have trouble understanding
 • You often ask people to repeat themselves
 • Telephone conversation is more difficult
 • You can’t hear household sounds like a faucet dripping or a clock ticking
 • It’s hard to hear without seeing the speaker’s face
 • You are told you speak too loudly
 • People say you play radio or TV too loudly
 • There is ringing or buzzing in your ears
 • Conversations are difficult in a large group
 • You have trouble following conversations with more than two people
 • You struggle to hear in crowded places like restaurants and malls
 • You have a hard time hearing women or children
How much do hearing aids cost?
OdpowiedźZamknij

Prices vary widely by the technology incorporated in the hearing aids, the options selected, and the services included with the purchase. Your hearing aids will depend on your type of hearing loss and your specific needs. Many hearing professionals offer financing plans and options to meet all budgets. You should also check to see if you qualify for free or discounted hearing aids from your employer, union, the Veteran’s Administration, insurance provider, health maintenance organization (HMO), or local charity.

How can hearing aids enhance my quality of life?
OdpowiedźZamknij

Hearing aids can improve your quality of life by improving your self-confidence and lowering your stress level. It’s hard to be confident when you are unsure of your hearing.

They also can improve your:

 • Personal relationships. After all, successful relationships depend on successful communication.
 • Job performance. Hearing aids eliminate the need to constantly ask “What?” or “Can your repeat that?” and keep you on top of your game.
 • Safety. You don’t want to miss hearing a smoke alarm, the house being broke into, a dog barking at a stranger, an oncoming car when you’re walking, or an ambulance when you’re driving.
I might have a hearing problem. What should I do?
OdpowiedźZamknij

If you are 18 years of age or older, you should make an appointment with an Audiologist or Hearing Care Professional to determine the type and amount of your hearing loss. Depending on the test results, they may also recommend that you see your physician or an Ear, Nose, and Throat specialist prior to getting fitted with hearing aids. If your child might have a hearing loss, it’s best to talk with your pediatrician who can refer you to a pediatric audiologist for testing and treatment.

What are some dangerously loud activities?
OdpowiedźZamknij

Exercise caution with fire crackers, discos, music concerts, video arcades, gun shooting, movie theatres, motor sporting events, motorcycles, snowmobiles, motorboats, and lawnmowers.

Jakie są przyczyny utraty słuchu?
OdpowiedźZamknij

Najczęściej do utraty słuchu dochodzi wskutek procesu starzenia się, dodatkowym czynnikiem jest bardzo często przebywanie i praca w hałasie. Większość ubytków słuchu wiąże się z uszkodzeniem ucha wewnętrznego, w którym znajdują się bardzo wrażliwe komórki słuchowe, odpowiedzialne za przesyłanie sygnałów dźwiękowych do mózgu.

Badania wykazują, że przyczynami powstawania ubytków mogą być także choroby m.in. świnka, odra, cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Schorzenia te mogą również uszkadzać ucho wewnętrzne. Tego typu ubytki słuchu mogą być skorygowane jedynie za pomocą aparatu słuchowego. Medycyna na chwilę obecną nie zna rozwiązania na wyleczenie tej wady.

Ubytki słuchu, które nie są związane z uszkodzeniem ucha wewnętrznego mogą w niektórych przypadkach zostać wyleczone. Jest to możliwe w przypadku wystąpienia nadmiernej ilość woskowiny w uszach, przy infekcjach ucha środkowego oraz w przypadku wad w funkcjonowaniu kosteczek słuchowych. Pełne badania diagnostyczne słuchu pomogą zidentyfikować, jaki rodzaj utraty słuchu dotyka pacjenta i czy pomocne okazać się może leczenie.

Which professions carry a risk of hearing loss?
OdpowiedźZamknij

Some of the occupations at risk of causing hearing loss include: tradesmen, factory workers, firefighters, police officers, farmers, construction workers, military personnel, heavy industry workers, musicians, and other entertainment professionals.

Will hearing aids restore my hearing?
OdpowiedźZamknij

No hearing aid can restore your hearing to normal. However, Siemens hearing aids will let you to hear soft sounds that you couldn’t hear before. Your hearing aids will also help you better understand speech.

Will I need one or two hearing aids?
OdpowiedźZamknij

Most people that have hearing loss due to damage of the inner ear will have about the same degree of loss in both ears and will need to wear two hearing aids. If you only have a hearing loss in one ear, you might only need to wear a hearing aid in your bad ear.

Wearing two hearing aids has been proven to improve speech understanding in noise, localization (finding the source of sounds), and overall sound quality when compared to wearing only one aid.  Today, over 80% of all hearing aid fittings are binaural, or involve both ears.

Won’t hearing aids make me look old? Won’t they cramp my style?
OdpowiedźZamknij

Today’s hearing aids are smaller and designed to be discreet. Many are nearly undetectable even close up. One model actually sits completely in the canal of your ear so as to be practically invisible when worn. There are even fashionable, meant-to-be seen hearing aids in fun color combinations and exotic flowery flourishes!

Wouldn’t I already know if I had hearing loss?
OdpowiedźZamknij

Few physicians routinely screen for hearing loss. Since most people with hearing impairments hear fine in quiet environments, it can be a very difficult problem for your doctor to recognize.